นโยบายนี้กำหนดวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่ท่านสามารถจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความระมัดระวัง การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามนโยบายนี้ กรุณายุติการใช้งาน

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้เป็นครั้งคราว โปรดอ่านนโยบายนี้โดยสม่ำเสมอ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อมูลต่างๆ กรุณาติดต่อได้ที่ บริษัทอักษร อินสไปร์ จำกัด 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 23 อาคารเอ ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310 อีเมล: support-ai@aksorn.com 

 1. การรวบรวมข้อมูล
  • บริษัทจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจระบุตัวตนได้ของท่านเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น เว้นแต่ท่านตกลงที่จะกรอกและส่งข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครลงทะเบียนให้แก่บริษัท หรือ ติดต่อบริษัทโดยตรง
  • ท่านอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านได้เมื่อท่านได้ส่งข้อความต่างๆ เพื่อโพสต์ลงในเว็บไซต์เช่น ในพื้นที่สนทนา หรือพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่างๆ ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการดังกล่าว
  • บริษัทจะมีการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทเช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ และโดเมนเนมของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของท่าน
 2. การใช้ข้อมูลที่บริษัทรวบรวม
  • บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของหน้าเว็บเพจที่ได้รับความนิยม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทหรือเปิดเผยตัวบุคคลที่อาจเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทเช่น ผู้ลงทุน ผู้สนับสนุนทางการค้า ผู้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
  • บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผยต่อบริษัทในใบสมัครลงทะเบียนเพื่อดำเนินการลงทะเบียนของท่าน และจัดให้มีคุณสมบัติการทำงานพิเศษเฉพาะบุคคลและบริการเฉพาะส่วนในกรณีที่บริการนั้นต้องมีการลงทะเบียน
  • บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผยต่อบริษัทเมื่อท่านติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อตอบรับการสอบถามข้อมูลหรือเพื่อจัดการการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ท่านเข้ามามีบทบาทในการประกวดเว็บไซต์หรือเพื่อจัดหาข้อมูลหรือสินค้าที่ท่านต้องการ
  • เมื่อท่านได้ส่งใบสมัครลงทะเบียน หรือในกรณีที่ท่านได้ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านมาให้บริษัทโดยตรง บริษัทอาจอนุญาตให้ท่านเข้าถึงการใช้งานบางอย่าง เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ที่ท่านอาจให้ความสนใจ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเหตุผลทางการตลาดเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเวลา โปรดอ่านสิทธิของท่านตามที่ได้กำหนดเอาไว้
  • หากคุณอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลต่างไปจากสหภาพยุโรป เว้นเสียแต่ว่าคุณจะแสดงเจตจำนงให้มีการส่งข้อมูลนั้นได้
  • คุกกี้เป็นชุดตัวหนังสือที่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ถูกโอนถ่ายลงไปเก็บไว้ในไฟล์คุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อที่ว่าเว็บไซต์จะได้จำได้ว่าผู้ใช้งานเป็นใคร คุกกี้มักจะมีชื่อของโดเมนที่เป็นที่มาของคุกกี้ อายุของคุกกี้ และค่าเฉพาะบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่ม
 3. คุกกี้
  • คุกกี้เป็นชุดตัวหนังสือที่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ถูกโอนถ่ายลงไปเก็บไว้ในไฟล์คุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อที่ว่าเว็บไซต์จะได้จำได้ว่าผู้ใช้งานเป็นใคร คุกกี้มักจะมีชื่อของโดเมนที่เป็นที่มาของคุกกี้ อายุของคุกกี้ และค่าเฉพาะบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่ม
  • เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งคุกกี้ให้คุณ คุกกี้จะถูกใช้งาน ดังนี้
   • เพื่อเปิดให้สามารถสร้างบริการที่เป็นเฉพาะบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา ทำให้คุณดูได้ว่าได้เข้าชมเพจไหนไปแล้วบ้างเมื่อเร็วๆ นี้ และดูข้อมูลที่คุณแจ้งให้เราทราบทางออนไลน์
   • เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจงที่จะทำให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้งานของเว็บไซต์เราใช้งานอย่างไร และจะช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น เราจะไม่สามารถระบุคุณเป็นรายบุคคลได้ด้วยวิธีนี้
   • คุกกี้ที่ใช้งานในเว็บไซต์นี้มีสองแบบ คุกกี้แบบ session ที่เป็นคุกกี้แบบชั่วคราวที่จะอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณจนกว่าคุณจะออกจากเว็บนี้ และ persistent คุกกี้ที่จะอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณนานกว่า แต่จะนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับช่วงอายุเวลาของคุกกี้นั้นๆ
  • คุณสามารถที่จะรับหรือปฎิเสธคุกกี้ได้โดยการแก้ไขการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ว่าคุณจะไม่สามารถใช้งานความสามารถในการตอบสนองบางอย่างของเว็บไซต์ได้ ถ้าคุกกี้ของคุณถูกปิด
 4. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัย
  • บริษัทได้มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่บริษัทรวบรวมออนไลน์ไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. สิทธิของผู้ใช้งาน
  • ท่านมีสิทธิที่จะขอบริษัทได้ทุกเวลาเพื่อ
   • ขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านที่บริษัทได้รวบรวมไว้ (บริษัทอาจมีการคิดค่าบริการในกรณีนี้)
   • แก้ไขหรือกำจัด ข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ ของท่าน และ
   • หยุดการติดต่อท่าน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
  • หากท่านต้องการติดต่อบริษัท กรุณาติดต่อที่ support-ai@aksorn.com หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 23 อาคารเอ ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310