twig-aksorn.com มีความตั้งใจที่จะผลิตเว็บไซต์และข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้งานทุกคน

twig-aksorn.com ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์เป็นไปตามข้อบังคับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ระดับ AA ตามแนวทาง Web Content Accessibility Guidelines ที่กำหนดไว้ของ Web Accessibility Initiative (WAI, http://www.w3.org/WAI/) ขององค์กร World Wide Web Consortium (W3C, http://www.w3.org/)

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมได้ โดยสามารถชมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใดๆ ด้วยจอความละเอียดขนาด 1024 x 768 หรือใหญ่กว่าเพื่อประสิทธิภาพในการรับชมสูงสุด ทั้งยังมีทางเลือกอื่นๆ ในการเข้าชมเว็บอีกด้วย

คุณลักษณะในการเข้าชมบนเว็บ twig-aksorn.com

  • การออกแบบ และโครงสร้างในการนำทางเป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งบริการของเว็บ
  • มีคำอธิบายเป็นตัวอักษรสำหรับรูปภาพ
  • ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดตัวอักษรด้วยตัวเลือก resize ในเบราว์เซอร์
  • มี heading และย่อหน้าบนเพจเพื่อจะช่วยในการค้นหาบนเบราว์เซอร์ทางเลือก
  • ตัวหนังสือสำหรับลิงก์ที่อ่านแล้วเข้าใจได้เมื่ออยู่นอกเหนือจากบริบท
  • มี breadcrumb ที่จะช่วยในการนำทางเมื่ออยู่ในส่วนต่างๆของเว็บ
  • มีการใช้ cascading style sheets (CSS) ในการออกแบบและนำเสนอ
  • ขนาดของฟอนต์ต่างๆ สามารถใช้กับตัวเลือก 'Text Size' ในเบราว์เซอร์ที่มองเห็นได้
  • เนื้อหาสามารถอ่านได้ถึงแม้ว่าเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานจะไม่ได้รองรับการใช้ style sheets

Adobe Flash & PDF
นอกเหนือจาก HTML แล้วเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาทั้งในแบบ SWF และ PDF หากคุณพบว่ามีปัญหาในการเปิดใช้งานเนื้อหาต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณและ Adobe แนะนำว่าให้คุณอัพเกรด Adobe Flash Player เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อสามารถเปิดเนื้อหาที่เป็น SWF และ Adobe Reader สำหรับเนื้อหาที่เป็น PDF files ได้

สำหรับผู้ใช้งานที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว แนะนำให้อัพเกรด Flash Player เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพราะเวอร์ชันก่อนหน้านี้ผู้ใช้จะไม่สามารถแตะระหว่างแถบ Navigation และลิงก์ต่างๆ บนเพจได้ 

สำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาในการเปิดไฟล์ PDF ของเว็บนี้ คุณสามารถดาวน์โหลด Adobe Reader เวอร์ชั่นล่าสุดได้จากที่นี่ รวมถึงคำแนะนำการใช้งานเอกสาร PDF สำหรับผู้ใช้งานเทคโนโลยีช่วยเหลือ

http://www.adobe.com/accessibility/products/flash/best_practices.html

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มทุกจะมีการเรียงลำดับด้วยการกด tab ป้ายชื่อบอกจะเกี่ยวข้องกับสาขาที่กรอกข้อมูลโดยใช้ HTML Label Tags

การใช้คีย์บอร์ดนำทาง
ในบริเวณที่แสดงแผนภูมิความคิดของเว็บไซต์ สามารถใช้ปุ่มลูกศร ปุ่ม tab ปุ่ม return และปุ่ม space bar ในพื้นที่ของไซต์ที่เป็น HTML จะมีความสามารถในการใช้คีย์บอร์ดนำทางได้อย่างจำกัด

การออกแบบศิลป์
เว็บไซต์นี้ใช้ cascading style sheets สำหรับการออกแบบศิลป์ เว็บนี้ใช้เพียง relative font size ที่สามารถใช้ได้ควบคู่กับตัวเลือกของขนาดฟอนต์ที่ผู้ใช้ตั้งเองได้ในเว็บเบราว์เซอร์ หากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ไม่รองรับ style sheets เนื้อหาก็ยังสามารถอ่านได้ อีกทั้งสีของตัวอักษรจะเห็นได้อย่างชัดเจน และจะพยายามทำให้ภาพพื้นหลังและภาพเบื้องหน้ามีความแตกต่างให้เห็นเด่นชัด

วีดีโอ
วีดีโอทั้งหมดในเว็บนี้มีการเตรียมบทบรรยายไว้ให้

แจ้งให้เราทราบถึงประสบการณ์การเข้าถึงการใช้งานเว็บ
เราพยายามดูแลให้บริการออนไลน์ของเราสามารถใช้งานและเข้าถึงให้ได้มากที่สุด หากคุณพบกับปัญหาในการเข้าถึงการใช้งานที่มีผลกับคุณ หรือเป็นอุปสรรคกับการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราที่ support-ai@aksorn.com.